Current Exhibition

 • IT HAPPENED HERE

  Martin Penev

  Jun 16, 2020 - Jul 18, 2020
  Opening: Tuesday, June 16, 2020, 5 - 8 pm
 • ПОКАНА / ОБЯВЛЕНИЕ

  Уважаеми колеги, членове на СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО
  ИЗКУСТВО“,
  На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 3 от Устава на Сдружението,
  Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“,
  с ЕИК: 831813928, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на
  26.08.2020 г. (двадесет и шести август две хиляди и двадесета година), от 18.00 часа в град
  София, в Галерия „ИСИ“, находяща се на адрес: гр. София, п.к. 1504, бул. „Васил Левски“
  № 134, при следния
  ДНЕВЕН РЕД:

Events

Awards

Aug 11, 2020

ПОКАНА / ОБЯВЛЕНИЕ Featured

Administrator
Rate this item
(0 votes)

Уважаеми колеги, членове на СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО
ИЗКУСТВО“,
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 3 от Устава на Сдружението,
Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“,
с ЕИК: 831813928, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на
26.08.2020 г. (двадесет и шести август две хиляди и двадесета година), от 18.00 часа в град
София, в Галерия „ИСИ“, находяща се на адрес: гр. София, п.к. 1504, бул. „Васил Левски“
№ 134, при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г., Доклад и Отчет за дейността
на СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“;
2. Вземане на решение за освобождаване на член на Сдружението;
3. Вземане на решение за освобождаване на член на Управителния съвет на
Сдружението и освобождаването му от отговорност до датата на
провеждане на Общо събрание на Сдружението;
4. Вземане на решение за избор на нов член / нови членове на Управителния съвет
на Сдружението;
5. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Председателя на
Управителния съвет на Сдружението;
6. Вземане на решение за избор на нов Председател на Управителния съвет
измежду членовете на новоизбрания състав на Управителния съвет на
Сдружението;
7. Разни.
Моля, имайте предвид, че при липса на кворум, Общото събрание на Сдружението
ще се проведе на същия ден от 20.00 часа, на същото място и при същия Дневен ред.
Моля, имайте предвид, че писмените материали по Дневния ред на Общото събрание
са на разположение на всички членове на Общото събрание на Сдружението – на адреса на
управление на Сдружението: гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ №
82 В, ет. 4.
Моля, имайте предвид, че всеки един от членовете на Общото събрание на
Сдружението ще бъде уведомен също за датата, мястото и часа на провеждане на Общото
събрание на Сдружението, включително Дневния ред на неговото провеждане и чрез е-mail
и писмена Покана.

Дата: 11.08.2020 г.

Read 320 times Last modified on 2020-08-11

Contact

 • ICA-Gallery

  134, Vasil Levski Blvd. (entrance from Ekzarh Yosif St.) Sofia 1504, Bulgaria

  Open: Tuesday – Saturday, 3 – 7 pm and by appointment

  00359 2 8466261 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ICA-Gradina

  Apolonia resort, Chernomorets 8142
   

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.