Печат на тази страница

Презентация на Светлана Спирина и Тима Радя

Уважаеми колеги,
Утре, четвъртък, 22.02.2018 от 18.00 ч. ви каним на уникална среща с двама млади актуални художници от Русия – Светлана Спирина, автор на пърформанси, и политическия стрит-артист Тима Радя
(www.t-radya.com) – и двамата философи по основното си образование, и двамата от Екатеринбург.

Когато се запознах с Тима Радя при подготовката на 2 Уралско индустриално биенале (2012), той бе прочут с огромния си текстови билборд на покрива на висока сграда в града с надпис (в доста нецензурна форма) „Прецакани сте“, като реакция на манипулираните парламентарни избори в Русия през 2011, както и с друг голям билборд – „Нищо ново“, след президентските избори от 2012. Работите му са базирани върху текст и са критика и размисъл за обществените проблеми в страната. Другият им тип – поетични и романтични призиви, цитати от известни поети, призоваващи към диалог, взаимно внимание, настояват, че любовта все още не е загубила мястото си. Според автора, те се стремят да пробудят човешкото, да дадат гласа на града като мозайка от индивиди, да „очовечат“ пост-соц урбанизма.
Повечето от работите си в публичното пространство художникът строи без разрешения и одобрения – според сайта на Тима Радя нелегалните сред тях са 30 срещу 9, създадени по поръчки на арт-проекти. Текстовете обикновено се монтират на забележими места през нощта, по всички снимки лицата на автора и „съучастниците“ му са скрити.
Проекти на Радя са реализирани в много градове и различни страни – нетипично за стрит-артист, той е награден с гран-при на Cutlog NY в САЩ и на „Новата генерация“ в Русия.
Светлана Спирина (http://cargocollective.com/svetlanaspirina ), в момента прави магистратура в UMPRUM – Академията по изкуства, архитектура и дизайн в Прага. В някои от пърформансите си тя залага на телесната и психическа издържливост, в други – анализира самотата в социален и публичен контекст, както и взаимоотношенията с природното, избягвайки спектакуларното във всички случаи.
За характеристика на своята работа авторката използва понятието „нов материализъм“, свързано с по-популярния в Европа термин „спекулативен реализъм“, ориентира се спрямо идеите на нови философи по отношение на повлияната от Хайдегер обектно ориентирана онтология. Въпреки, че изпълнява своите пърформанси сама и често в самота, Светлана Спирина опонира на антропоцентризма и се стреми към изграждане на отношения на смислово равенство със заобикалящата природна и изкуствена среда.
Разговорът ще се проведе на английски език.
ИСИ – София благодари на Мартин Пенев за възможността да организира тази среща по време на подготовка на неговата изложба, която се открива на следващия ден, 23.02.2018, в пространството на Галерия ИСИ.