Печат на тази страница

Визуална полиция - tv simulacrum

Видеоинсталация, 7 видеофилма - симулации на предаванията "Панорама", "По света и у нас", "Вижте кой...", "Денят започва", "Защо не!" на БНТ и "Коритаров Live" на Нова Телевизия и радио "Нова Европа"

„Визуална полиция" на Явор Гърдев е последният стипендиантски проект, реализиран през декември 2005. Реагирайки на конкурсната тема „Визуален активизъм: примери и прецеденти", Гърдев засегна с концепцията си за кодекс на „визуалната полиция" напипания от семинара потенциален обществен конфликт, метафорично определен на последния дебат като противоречия между позициите на визуален анархо-пацифизъм, визуален мачизъм и визуален правизъм. Проектът се превърна в цялостна симулация с участието на „новоназначения шеф на градската Визуална вполиция майор Стефанов" (изигран от Явор Гърдев), видни телевизионни публицисти, създатели на обществено мнение (opinion makers), и феномена на самата телевизионна медия, редовно съумяваща да подмени реалността с манипулирана представа за нея. Изслушвайки уж съвсем реални телевизионни дебати и презентации за активността на новото полицейско звено, зрителят в изложбата на Гърдев остава с впечатление, че е изпуснал един от най-сериозните проблеми и съпътстващите го в медиите дискусии – проблема за административното регулиране на естетическия вкус в публичното пространство, който го пре/връща в жертва на административния произвол.

Яра Бубнова, Градът и Визуалният семинар, Интерфейс София, София 2006-09

Сваляне на прикачените файлове:
Медия