Visual Dialogs. Close Encounters. Educational Programme for Visual Artists

Announcement of the list of participants

Mar 28, 2017

Радваме се да оповестим, че „Близки срещи. Визуални диалози” вече стартира! Програмата за последващо образование на млади художници е инициирана от ИСИ-София и е подкрепена от Столична програма „Култура”!

За съжаление е невъзможно да работим с всички млади колеги, които заявиха интерес и желание да участват! Поканихме за съвместна работа само част от тях – древните римляни казват, че за да се получи разговор, броят на участниците не трябва да надхвърля броят на Музите, а ние дори го надхвърлихме...:)

Участници в проекта са: Аксиния Пейчева, Георги Георгиев, Деница Милушева, Ина Валентинова, Мартин Пенев, Миглена Йончева-Николова, Радослав Нинов, Радостин Седевчев, София Грънчарова, Стефан Иванов.

Open Call

Feb 12, 2017

ИНСТИТУТЪТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО – СОФИЯ

обявява покана за кандидатстване

 

по програмата за последващо образование

БЛИЗКИ СРЕЩИ – визуални диалози

 

Програмата „Близки срещи – визуални диалози” е насочена към млади художници. Проектът е иницииран от ИСИ-София с финансова подкрепа по Програма „Култура” на Столична община след конкурс. Целта е да подпомогне художниците да се ориентират в актуалните световни процеси в изкуството и тяхната инфраструктура; да формират полезни навици за професионална комуникация; да си поставят кариерни задачи; да формират и следват стратегии по тяхната реализация.

About the programme

Feb 2, 2017

времетраене: 5 февруари 2017 г. – 30 ноември 2017 г. 

място: ИСИ-София

Тази програма е насочена към млади визуални артисти и нейната основна цел е да разработи широкообхватнo и систематично разбиране за областта на съвременното изкуство, неговите връзки с по-широкото поле на съвременната култура, които формират базата за успешни художествени стратегии и практики в европейския културен контекст. 

Програмата е насочена към млади формиращи се артисти, към художествената сцена в столицата и мястото й на европейската културна карта в актуалния момент. 

Основните цели на програмата са: (а) развитието на професионални умения на нововъзникващите артисти, необходими за създаване на проекти за съвременно изкуство в специфичния контекст на днешния ден, (б) формулирането на ясни професионални цели, нагласи и знания, и (в) поддържането на устойчиви художествени практики в конкурентната среда на общоевропейската културна сцена в условията на глобална конкуренция, но и диалог.

Програмата е структурирана в рамките на две години, като включва лекции, семинари и уъркшопи по история и теория на съвременното изкуство, практически работилници, изследователски проекти, дискусии и публични представяния на осъщестените проекти. В рамките на образователната програма, младите художници имат възможност да получат основни познания по история и теория на съвременното изкуство, умения за ориентация в професионалната сфера и възприемането на техните практики в контекста на съвременния художествен процес в Европейски и световен мащаб; придобиване на професионални контакти с водещи представители на Българската и Европейската художествени общности.


 • With the financial support of the Programme "Culture" of Sofia Municipality - 2017.
  logo SPK 2 cveten eng

Contact

 • Iara Boubnova

  Director

  134, Vasil Levski Blvd.
  (entrance from Ekzarh Yosif St.)
  Sofia 1504, Bulgaria
  00359 2 8466261
  00359 887510585
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

  Open: Tuesday – Saturday, 3 – 7 pm and by appointment